HOMEPARTY

Vi kommer hjem til deg og dine venner og lager en 6. sans kveld. For mer info kontakt på post@dyretolksenteret.no

Timebestilling

 

For timebestilling kontact oss enten på mail eller ring oss. Vi vil da finne en passende tid for deg og dyret ditt. Ved avstandssamtale taes samtalen innen avtalt tid etter at pengene er overført vår konto. Dere vil motta et skjema dere må fylle ut med informasjon vi ønsker. Returner skjemaet til oss sammen med bilde av dyret.  

 

For timebestilling:  post@dyretolksenteret.no eller 

tlf 99278824

Pris

 

 

Pris for en samtale med ett dyr

kr 890,-

 

PS! Er det hastesamtaler som må prioriteres samme dag/dagen etter er prisen 990 kr. Dette er fordi vi da må legge om planene og utsette andre gjøremål til senere anledning som medfører overtidsarbeid. Dette gjelder ordinære samtaler og ikke savnede dyr.

 

Savnede dyr

kr 890,-

 

PS! Skal vi jobbe med savnede dyr i helgen (lør/søn) koster det 950,-

Kurs

Dyr

Nybegynnerkurs i Dyrekommunikasjon holder vi hjemme hos deg. Du får kurset gratis, mot at deltakerne betaler 1000 kr hver. Det må minimum være 4 gjester + deg.

 

Annet

Tarot lesing

kr   400,-

 

Homeparty hjemme hos deg

kr 350,- pr deltaker (minimum 7 deltakere)

 

Utdrikkningslag 

kr 350 ,- pr deltaker (minimum 7 deltakere)

 

4

 

Prisene eierne betaler for samtaler med dyr er for tidsbruken vi bruker på deg og dyret ditt, og vi kan aldri garantere for hva som dukker opp i en samtale. Ønsker du referanse fra dyreeiere som har brukt oss, kan vi anskaffe dette.

Kontakt: tlf 99278824

Mail: post@dyretolksenteret.no

Copyright ® 2003 CompanyName.com